Het Hersendoodprotocol

Al eerder werd er op het Donorgesprek uitgelegd wat de Wet op de Orgaandonatie is en wat daarin staat. Hierin … Meer

Verschillende donorsystemen

Binnen Europa wordt er gebruik gemaakt van verschillende donorsystemen. Zo hebben onder andere Nederland en Turkije een nee-tenzij donorsysteem, maar … Meer