Het Hersendoodprotocol

Al eerder werd er op het Donorgesprek uitgelegd wat de Wet op de Orgaandonatie is en wat daarin staat. Hierin…

Verschillende donorsystemen

Binnen Europa wordt er gebruik gemaakt van verschillende donorsystemen. Zo hebben onder andere Nederland en Turkije een nee-tenzij donorsysteem, maar…