Het Hersendoodprotocol

Al eerder werd er op het Donorgesprek uitgelegd wat de Wet op de Orgaandonatie is en wat daarin staat. Hierin…