Het Hersendoodprotocol

Al eerder werd er op het Donorgesprek uitgelegd wat de Wet op de Orgaandonatie is en wat daarin staat. Hierin wordt het Hersendoodprotocol genoemd. Door middel van het Hersendoodprotocol wordt vastgesteld of de donor hersendood is.

De volgende twee filmpjes leggen uit wat hersendood precies is en hoe het Hersendoodprotocol in zijn werk gaat. De filmpjes zijn afkomstig van de Nederlandse Transplantatie Stichting en gemaakt in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het filmpje legt uit dat er verschillende stappen zijn waarmee de hersendood wordt vastgesteld. Stap 1 komt overeen met fase 1 van het Hersendoodprotocol: het (hetero-)anamnese en algemeen onderzoek. Stap 2 komt overeen met fase 3: het klinisch-neurologisch onderzoek. En stap 4 komt overeen met fase 4: het aanvullend onderzoek. In het filmpje wordt alleen gesproken over een EEG, waarmee wordt bepaald of er elektrische hersenactiviteit is. Het EEG kan ook vervangen worden door het Transcranieel Doppleronderzoek (TCD) of het CT-angiografie (CTA). Hiermee wordt de aanwezigheid van hersendoorbloeding beoordeeld.

In het filmpje wordt fase 2 van het hersendoodprotocol overgeslagen. Dit is de beoordeling of er sprake is van medicamenteuze neurodepressie. Medicamenteuze neurodepressie komt voor als een patiënt is behandeld met geneesmiddelen die de hersenfunctie dempen.

Professor Kremer, neuroloog in het UMCG, legt in het volgende filmpje nogmaals uit wat hersendood is.

1 Comment

 1. De schrijfster van dit artikel heeft het er zich wel erg gemakkelijk van afgemaakt. Eenzijdige informatie overschrijven is te eenvoudig. Op internet is meer informatie te vinden dan alleen de voorlichting van de NTS. Over het hersendoodprotocol is meer te zeggen. Een belangrijk onderdeel van dit hersendoodprotocol is de apneutest.
  En juist deze apneutest is levensgevaarlijk voor de weerloze diep comateuze patiënt. De apneutest is een medisch onderzoek om te kijken of een beademde patiënt nog spontane ademhalingsactiviteit vertoont. De patiënt mag bij de uitvoering niet onder invloed staan van verdovende of verlammende geneesmiddelen, geen ondertemperatuur hebben of andere condities die potentieel nog verhelpbaar zijn of spontaan over kunnen gaan. Een apneutest wordt uitgevoerd onder vastgestelde condities, vastgelegd in een protocol.
  Aan het ondergaan van de apneutest kleven levensgevaarlijke risico’s.
  Bij patiënten die de apneutest ondergaan treedt vaak ernstige lage broeddruk op, daardoor kan een onbehandelbare hartstilstand ontstaan, zelfs wanneer extra zuurstof wordt toegediend. De ademhalingscentra kunnen, als gevolg van het remmende effect van de verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, met geen mogelijkheid reageren op de geforceerde ademstilstand. De apneutest zelf verslechtert de lage bloeddruk en de verminderde bloedstroom naar de ademhalingscentra in de hersenen. Bovendien kan de apneutest de schade aan de hypothalamus vergroten. De ademhalingscentra zijn niet in staat nog te reageren op kooldioxide die ontstaat ten gevolge van de verminderde aanvoer van bloed en van het schildklierhormoon door de verminderde hersencirculatie. Veel artsen geloven dat de apneutest niet schadelijk kan zijn wanneer voorafgaand aan de test de zuurstofconcentratie wordt verhoogd in de beademingsapparatuur. Het doel van de apneutest is echter om de bloedconcentratie van kooldioxide te verhogen; die concentratie wordt niet beïnvloed door verhoging van de zuurstoftoevoer. Deze situatie kan daarentegen juist een onherstelbare uitval van de bloedtoevoer naar de hersenen veroorzaken. Kwalijk van een geheel andere orde is dat de naaste familie geen voorlichting wordt gegeven over de gevolgen van de test. Deze informatie komt van Dr. C. Coimbra.

  Wat zou er nu met u gebeuren als u vijf tot tien minuten lang van zuurstofrijk bloed wordt onthouden zoals bij een verstikking of verdrinking? Zou uw ademhaling dan blijven doorgaan? En deze test moet onderzoeken of iemand die daar op IC ligt met toch al ernstig hersenletsel al dan niet zelfstandig gaat ademhalen? Hoeveel meerschade richt deze test aan bij de patiënt? Het advies in het hersendoodprotocol is om het onderzoek meerdere keren uit te voeren om zeker te zijn van de diagnose.

  Dat is toch moorddadig denkt u? Mag dat zomaar?
  Ja, dat mag en het is legaal. De procedure van het hersendood protocol is vastgesteld door onze kamerleden en Z.K.H Koning Willem Alexander. De laatste vaststelling van dit protocol is in 2016 middels publicatie in het Staatsblad bekendgemaakt.

  Deze opneutest is volgens Dr. Cicere Coimbra (Klinische Neuroloog, Universitair Hoogleraar, Afdeling Neurologie en Neuro-chirurgie, Universidade Federal de Sao Paulo – UNIFESP – Brazilië) ethisch verwerpelijk en zou als een onmenselijke medische methode onwettig moeten worden verklaard. Dr. Yoshio Watanabe (Cardioloog Nagoya –Japan) is het met hem eens en stelt dat een patiënt die niet aan de apneutest wordt onderworpen een kans van 60% heeft om te herstellen van het hersenletsel. In de notitie ‘The Nasty Side of Organ Transplanting, a Cannibalistic Nature of Transplant Medicine’ wordt deze methode de achillespees van de orgaandonatie genoemd .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s